Kommunestruktur


Bakgrunn for prosessen med utredning av kommunestruktur

Vedtak i Lardal kommunestyre 25.02.14, sak 009/14:

  1. Lardal kommune ønsker ikke å delta i en utredning om en kommunesammenslåing innenfor 6K eller deler av 6K. Lardal trer ut av 6K samarbeidet.
  2. Formannskapet viderefører samtalene med Larvik kommune, og diskuterer mulighetene for en eventuell utredning om kommunesammenslåing.
  3. Det søkes om moderniseringsmidler fra Fylkesmannen i Vestfold til en utredning om kommunesammenslåing mellom Lardal og Larvik.

Les hele saken

 

I menyen til venstre finner du en oversikt over alle aktiviteter i prosessen. Disse er sortert etter emner og dato.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom