FolkemøterLardal kommune inviterer til folkemøte om mulig kommunesammenslutning

 

3. juni kl. 18.00 i Huldrehallen.

Program:

  • Informasjon om hovedpunktene i utredningen
  • Informasjon om innhold i politisk plattform
  • Politisk debatt

Det blir en pause i møtet med kaffe med mer. Jeg håper så mange som mulig finner tid til å komme på møtet.

Liv Grinde
Ordfører


 

Oppsummering fra folkemøtet i Huldrehallen - Om mulig kommunesammenslutning

 

Presentasjoner brukt i folkemøtet 17. mars 2015, samt oppsummering fra møtet. 


Lardal kommune inviterer til folkemøte om mulig kommunesammenslutning

Tirsdag 17. mars kl. 18.00 i Huldrehallen.
Møteleder Frank Hvål.

Program:

  • Resultatene fra spørreundersøkelsen til Lardal kommune v/utreder Kurt Orre.
  • Status utredningen v/Rådmann Mette Hvål.
  • Pleie- og omsorgstjenestene i Larvik kommune. Organisering og utvikling av tjenestene v/kommunalsjef Karen Kaasa, Larvik kommune.
  • Skole- og barnehager i Larvik. Organisering og utvikling av tilbudet v/kommunalsjef Jan Erik Norder, Larvik kommune.
  • Innspill og kommentarer til status utredningen v/Erik A. Sørensen, Tverrpolitisk liste.
  • Debatt.

Det blir en pause i møtet med kaffe med mer.

Jeg håper så mange som mulig finner tid til å komme på møtet om denne viktige saken for Lardal.

Liv Grinde
Ordfører


10. september 2014

 

Folkemøte 100914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var veldig bra oppmøte i Huldrehallen under folkemøtet 10. september!

Fylkesmann Erling Lae

Fylkesmann Erling Lae på talerstolen under folkemøtet.

Referat fra folkemøtet 10. september 2014

Presentasjon Kommunereform av fylkesmann Erling Lae


10. september 2014

Folkemøte om framtidens kommunestruktur

Sted: Huldrehallen i Svarstad
Tid: Onsdag 10. september kl. 18.30 – kl. 20.30

• Åpning ved ordfører
• Bakgrunn for og innhold i kommunereformen v/Fylkesmann Erling Lae
• Hva mener gruppelederne i Lardal? v/partigruppelederne
• Spørsmål/meningsutveksling/debatt under ledelse av oppnevnt ordstyrer
• Avslutning v/ordfører


Møt opp – bli orientert og si din mening!


 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom