Innkalling til møter i referansegruppa


21. april 2015

Innkalling til møte 4 i referansegruppa 21. april


27. januar 2015

Innkalling til 3. møte i referansegruppe Lardal for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner»


Dokumenter til møtet i referansegruppa 5. januar 2015:

Utkast spørreundersøkelse alt A

Utkast spørreundersøkelse alt B

Argumenter for kommunesammenslåing


5. januar 2015

Innkalling til 2. møte i referansegruppa for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner»

Mandag 5. januar kl. 16.00 – 18.00 i Kommunestyresalen.

Agenda:

Gjennomgang og endelig avklaring av spørsmål til spørreundersøkelse.

Dokumenter ettersendes så raskt som mulig.

Mvh
Mette Hvå
Rådmann
Lardal kommune


4. november 2014

Innkalling til 1. møte i referansegruppa for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner»

Formannskapet og gruppelederne for KrF, Venstre og FrP utgjør referansegruppa i prosjektet, jfr. sak 59/14.

I samråd med ordføreren, innkalles det til møte i referansegruppa

Tirsdag 4. november kl 11.00.

Foreløpig sakliste:

  1. Referansegruppas mandat og rolle
  2. Vedtakene i kommunene I Larvik 17.9 og Lardal 23.9
  3. Tidsplan
  4. Disposisjon av utredningen
  5. Medvirkning og informasjon
  6. Spørreundersøkelsen
  7. Foreløpig analyse
  8. Eventuelt

Styringsgruppa har sitt første møte fk mandag, og til dette møtet foreligger det et underlagsmateriale. Prosjektleder ser det som hensiktsmessig å sende ut dette materialet til referansegruppa etter at styringsgruppa har hatt sitt møte, for å fange opp endringer som kan være ønskelig å innarbeide etter møtet i styringsgruppa. Det betyr at dokumentene til møtet i referansegruppa 4. november, vil bli sendt ut tirsdag 28. eller onsdag 29.

Mette Hvål
Rådmann og prosjektleder

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom