Innkalling til møter i styringsgruppa


14. april 2015

Innkalling til 4. møte i styringsgruppen

Utredning 9. april - utkast


Neste møte i styringsgruppa blir tirsdag 14.04 kl. 14.00 i Lardal (Herredshuset).


Innkalling til 3. møte i styringsgruppe for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommune»


Møte i styringsgruppa den 26.01. kl. 16.00 i Larvik avlyses.

Prosjektgruppa arbeider for tiden med spørreundersøkelse i Lardal og innholdet i utredningen, og har ikke saker til styringsgruppa nå.

Neste møte i styringsgruppa blir da 24.02.15.


16. desember 2014

Innkalling til 2. møte i styringsgruppe for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner» 

Innkalling til 2. møte i styringsgruppa 16.12.14.

Vaboutvalget rapport nr 2

Sluttrapport kommunestruktur Vabo

Notat fra Larviks personalsjef Roy S. Vabog

Lokaldemokratiske ordninger

Utkast spørreundersøkelse


27. oktober 2014

Innkalling til 1. møte i styringsgruppe for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner»

Innkalling til 1. møte i styringsgruppa 27. oktober 2014.

Vedlegg 1 møte 27. oktober

Vedlegg 2 møte 27. oktober

Vedlegg 3 møte 27. oktober

Vedlegg 4 møte 27. oktober

Vedlegg 5 møte 27. oktober

Vedlegg 6 møte 27. oktober

Vedlegg 7 møte 27. oktober

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom