Innkalling til møter i forhandlingsutvalgene


2. juni 2015

Det innkalles til forhandlingsmøte nr. 3

 

Tirsdag 2. juni kl. 19 00 i Larvik, møterom R4 (Romberggata).

Sakliste:

1.       Referat fra forrige møte (ligger under «Referater fra møter i forhandlingsutvalgene»)

2.       Forhandlinger med utgangspunkt i utkast til politiske plattform datert 24. mai
          (vedlagt).

3.       Eventuelt

Forhandlinger med utgangspunkt i utkast til politiske plattform datert 24. mai

Mette Hvål
Prosjektleder


19. mai 2015
Kommunestruktur - Invitasjon til 2. forhandlingsmøte Larvik/Lardal kommuner

Utkast til politisk plattform

11. mai 2015
Kommunestruktur - Invitasjon til forhandlingsmøte Larvik/Lardal kommuner

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom