Ferdig forhandlet politisk plattform om mulig sammenslåing Larvik - Lardal


 Forhandlingsutvalgene Larvik og Lardal

De to forhandlingsutvalgene ble i går enige om politisk plattform for etablering av sammenslått kommune Larvik - Lardal. Plattformen legges frem for beslutning til de to kommunestyrene i juni.

Forhandlingsprosessen er nå gjennomført, og utvalgene fra både Larvik og Lardal anbefaler at den politiske plattformen og utredningsrapporten legges til grunn for behandlingen av kommunestruktursaken i kommunestyrene.

Rådmann Mette Hvål og ordfører Liv Grinde vil presentere hovedpunktene i utredningsarbeidet og de politiske forhandlingene på folkemøtet i Huldrehallen onsdag 3. juni kl. 18.00.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom