Nærdemokrati i nye Larvik kommune


Nærdemokratikomiteen

Kommunesammenslåingen av Lardal og Larvik 1. januar 2018 endrer størrelse og struktur på nye Larvik kommune. Avstanden innenfor kommunensgrenser blir større, men for at avstanden kun skal ha fysisk betydning og ikke skape avstand mellom politikken og innflytelsen innbyggerne bør ha, er det satt ned et utvalg for å se på involvering og nærdemokrati.

Demokraitutvalget ønsker innspill fra innbyggerne på hvordan innflytelse i nye Larvik kommune bør utøves. Deltagelsen mellom valgene kan videreutvikles og forsterkes, mener utvalget som består av:

  • Leder MagdalenaLindtvedt (V)
  • ErikA. Sørensen (LTL)
  • Bente Seierstad (U)
  • Birgitte Gulla Løken (H)
  • Hallstein Bast (V ) 

Spørsmål til innbyggerne

15. desember 2016 til 31. januar 2017 inviteres alle innbyggere i Lardal kommune og Larvik kommune til å komme med sine tanker om hva man ønsker å påvirke ved å svare på tre spørsmål. Lag og foreninger oppfordres til diskusjoner blant sine medlemmer.

1. Hvilke områder ønsker du mer innflytelse over i nye Larvik kommune?

2. Hvorfor ønsker  du innflytelse over dette området?

3. Nevn noen gode og dårlige eksempler på hvordan innflytelse utøves i Lardal kommune, Larvik kommune eller andre steder

Gå til spørreskjema her

I tillegg planlegger Demokratiutvalget et større seminar våren 2017 som skal ha tema «Demokrati og innflytelse».

Målsetningen i denne startfasen er å åpne for ideer og samtaler med enkeltpersoner og organisasjoner slik at det før sommeren kan presenteres et forslag for Fellesnemda for Lardal og Larvik kommuner på hvordan nærdemokratiet i nye Larvik kommune skal organiseres og utvikles.

Ved spørsmål, kontakt

Leder Magdalena Lindtvedt (V), telefon: 483 63 855

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom