Ordfører


Ordfører Knut Olav Omholt

Knut Olav Omholt (Sp)

er ordfører i Lardal kommune i perioden
2015 - 2019.

Knut Olav har kontor i 2. et. på herredshuset.
Her er han å treffe alle virkedager på telefon 33 15 52 03/922 00 180.

Knut Olav er bonde, 52 år gammel, gift med Marit, har tre voksne barn og bor på Hjerpeland i Svarstad.

 

 

 

Ifølge kommuneloven har ordfører disse hovedoppgavene:

  • være møteleder for formannskap og kommunestyre
  • representere kommunen ved forskjellige anledninger
  • være bindeledd og formidler av synspunkter mellom folkevalgte og
    administrasjonen
  • være tilgjengelig for kommunens innbyggere og å følge opp enkeltsaker
    i den forbindelse
  • være drivkraft i kommunens tiltaksarbeid

 

  

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom