Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2015


Valgstyret i Lardal vedtok i møtet 18. mai 2015 å godkjenne alle de 7 innleverte listeforslagene til kommunestyrevalget 2015. De offisielle valglistene vil ligge ute til gjennomsyn på Lardal Herredshus og på kommunes hjemmeside i tråd med valgloven § 6-7.

Klage i medhold av valglovens § 6-8 med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må være framsatt innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene.

Eventuell klage sendes til valgstyret i Lardal v/leder, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad.

- Høyre
- Fremskrittspartiet
- Arbeiderpartiet
- Senterpartiet
- Lardal Tverrpolitiske Liste
- Venstre
- Miljøpartiet De Grønne

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom