Valg 2017


Valglogo 2017

I 2017 er det Stortings- og sametingsvalg. I Lardal kommune er det anledning til å forhåndsstemme både til Stortings- og sametingsvalget, men på valgdagen 11. september er det kun anledning til å stemme til Stortingsvalget.

Brosjyren "Viktig informasjon til deg som skal stemme" fra Valgdirektoratet.

Tidligstemmegivning

Velgere som oppholder seg innenriks og som IKKE kan avgi stemme i forhåndsstemmegivningsperioden 10. august - 8. september eller på valgdagen 11. september, bes henvende seg til Servicetorget, Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad for å avtale tid for tidligstemmegivning mandag - fredag i perioden 1. juli - 9. august.
Telefon: 33 15 52 00. Epost: post@lardal.kommune.no. Husk også at tidligstemmegivningen følger servicetorgets åpningstid, kl 08.00 - 15.30. I hele juli: kl 10.00 - 14.00. 

Velgere som ikke bor eller ikke er manntallsført i Lardal kan også avgi tidligstemme hos oss. Vær også oppmerksom på at Lardal kommune kun har valgdag 11. september. Husk gyldig legitimasjon: Førerkort, pass, bankkort (kun med bilde) eller postens ID-kort.

Forhåndsstemmegivning

Forhåndsstemmegivningsperioden er 10. august - 8. september. 

Forhåndsstemmegivning kan gjøres både til Stortings- og sametingsvalget følgende steder i perioden: 

Servicetorget, Lardal kommune. Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad. Det tas i mot forhåndsstemmer i forhåndsstemmegivningsperioden mandag - fredag kl. 08.00-15.30. Merk: Vi har også langdag på servicetorget tirsdag 5. september fra kl 08.00 - 19.00. Hvis du ikke er innført i manntallet til stortingsvalget i Lardal kommune kan du allikevel forhåndsstemme i Lardal, men du må gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 12. september kl. 17.00. 

Husk gyldig legitimasjon: Førerkort, pass, bankkort (kun med bilde) eller postens ID-kort. Du bes ha med valgkortet når du avgir din stemme, noe som gjør valgarbeidet mer effektivt. Hvis du ikke har mottatt valgkort ta kontakt med oss. 

Forhåndsstemmegivning ved institusjoner

Tirsdag 5. september:

 • Lardal sykehjem fra kl 10.00 - 11.30
 • Prestehagen bofellesskap fra kl 12.00 - 13.00
 • Ringveien helsesenter/Solstadhaugen borettslag fra kl 13.30 - 14.30

Stemme hjemme (ambulerende forhåndsstemmegivning)

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet valgdagen eller forhåndstemmelokalet i forhåndsstemmegivningsperioden, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning. Dette informeres det om på gjeldende institusjoner. 

Søknadsfrist 5. september.

Å stemme hjemme heter ambulerende forhåndsstemmegivning og søknad må sendes innen fristen til postmottak@lardal.kommune.no eller postadresse: Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad. 

I søknaden må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på. 

Stemmegivning på valgdagen 11. september 2017

I Lardal kommune kan man kun stemme til Stortingsvalget på valgdagen, og ikke Sametingsvalget. 

Husk gyldig legitimasjon: Førerkort, pass, bankkort (kun med bilde) eller postens ID-kort. Du bes ha med valgkortet når du avgir din stemme, noe som gjør valgarbeidet mer effektivt. (Hvis du har glemt eller mistet valgkortet har vi mulighet til å skrive ut nytt valgkort til deg.) 

 

Valgkretser og stemmesteder (valglokaler):

Lardal kommune har kun en stemmekrets med Huldrehallen som stemmested.
Adresse: Huldrehallen, Lågaveien 26. 3275 Svarstad.

Valglokalet er åpent fra kl 09.00 - kl 20.00.

 

Listeforslag

Følgende partier har levert inn listeforslag i Vestfold til Stortingsvalget 2017:

Følgende partier har levert inn listeforslag i Valgkrets 7 Sør-Norge til Sametingsvalget 2017:

 • Norske Samers Riksforbund (NSR)
 • Árja
 • Fremskrittspartiet (Frp)
 • Arbeiderpartiet (Ap)
 • Samefolkets Parti (SfP)
 • Senterpartiet (Sp)
 • Høyre (H)
 • Nordkalottfolket
 • Šiella

 

Manntallet for stortingsvalget

For å kunne avgi stemme ved stortingsvalget må du stå i manntallet. Manntallet for Lardal kommune legges ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret, Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad, senest 13. juli. Det er valgmanntallet per 30. juni som gjelder. Begrunnet klage over feil i manntallet sendes: Valgstyret i Lardal. Epost: postmottak@lardal.kommune.no
Hvis du har flyttet til Lardal kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten avgi tidligstemme eller forhåndsstemme i Lardal kommune, ellers må du avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført (altså ikke i Lardal kommune).
Alle velgere som er registrert i manntallet får tilsendt et eget valgkort for stortingsvalget. Du bes ha med valgkortet når du avgir din stemme, noe som gjør valgarbeidet mer effektivt. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke om du står i manntallet.

Sametingets valgmanntall

For å kunne avgi stemme ved sametingsvalget må du stå i Sametingets valgmanntall. Valgmanntallet for Lardal kommune er utlagt til offentlig ettersyn på Servicekontoret i Lardal Herredshus. Det er valgmanntallet per 30. juni som gjelder. Begrunnet klage over feil i valgmanntallet sendes: Sametinget. Epost: samediggi@samediggi.no

OBS! Du kan kun avgi tidligstemme eller forhåndsstemme ved sametingsvalget i Lardal kommune. Det er ikke anledning til å avgi stemme ved sametingsvalget i Lardal kommune på valgdagen 11. september. Dette fordi vi har færre enn 30 personer i valgmanntallet.

Alle velgere som er registrert i valgmanntallet får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Du bes ha med valgkortet når du avgir din stemme, noe som gjør valgarbeidet mer effektivt. Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget bes du kontakte Sametinget. Telefon: 78 47 40 00. Epost: samediggi@samediggi.no
Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.

 

Eksterne lenker

Valg.no
Valgloven


 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom