Varaordfører


Lars Johan Røsholt (H)
er varaordfører i Lardal kommune i perioden 2015 - 2019.

Varaordføreren er stedfortreder for ordføreren og tar over ordførerens
funksjoner i forbindelse med avvikling av ferie, permisjon, sykdom
eller når ordføreren ikke fungerer i vervet av andre årsaker.

Lars Johan treffes på telefon 922 51 336.
 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom