Skjema


I menyen til venstre  finner du en oversikt over skjemaer  i Lardal kommune. Vi har totalt 20 elektroniske søknadsskjema:

 • Søknad om barnehageplass
 • Søknad om plass i Skolefritidsordningen
 • Søknad på stilling
 • Søknad om opptak i Lardal kulturskole
 • Søknad om fri skoleskyss
 • Søknad om leie av kommunale lokaler
 • Søknad om salgs-/skjenkebevilling, utvidet skjenkebevilling
 • Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende
 • Søknad om serveringsbevilling
 • Søknad om kulturmidler
 • Søknad om kommunal bolig 

Byggesaksskjema:

 • Søknad om igangsettingstillatelse
 • Søknad om midlertidig brukstillatelse
 • Søknad om ferdigattest
 • Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • Søknad om tillatelse til tiltak
 • Søknad om tiltak uten ansvarsrett
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Nabovarsel

 Innlogging til vårt digitale søknadssenter

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom