Skoleskyss


Ved søknad om skoleskyss kan man velge mellom følgende alternativer:

Digitalt søknadsskjema (dette skjemaet fylles ut og sendes direkte elektronisk)

Manuelt søknadsskjema (dette skjemaet må skrives ut, fylles ut manuelt og sendes/leveres skolen)

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom