Maurtua


Maurtua ligger i barnehagens nybygg. Her er det spesielt tilrettelagt for de eldste barna med mange funksjonsrom, og store lokaliteter som fordrer barns selvstendighet. Maurtua har i år følgene barnegrupper:
12 barn født 2010 (5 gutter og 7 jenter)
13 barn født 2011 (5 gutter og 8 jenter)
Total 25 barn

Maurtua går i år med utvidet avdeling. Vi har store og funksjonelle lokaler og et kompetent personale, som ivaretar denne gruppa på en kvalitativ måte. Vi er opptatt av god struktur som gir barn og voksne en god og forutsigbar retning. Barns medvirkning, hvor vi er nysgjerrige på hva barna er intressert i og følge deres behov, er et av hovedfundamentene i vårt arbeid med barna. Maurtua har periodeplaner hvor vi da vektlegger god struktur i samspill med barns medvirkning. Innholdet varierer noe fra periode til periode, men i bunnen har vi alltid med oss arbeid rundt barns sosial kompetanse.

Vi har i år 12 barn som er skolestartere, og de får sine egne tradisjonelle  aktiviteter:

·         Ukentlige skolegruppeturer/samlinger

·         Turer til svømmehallen (ca. 5 før jul og 5 etter jul)

·         Overnatting i barnehagen i november og på hytte i juni

·         Besøk på SFO og skolen på våren

·         Skolegruppetreff i Hem, Svarstad og Styrvoll bhg på våren

Utover våren er vi alltid mye ute, går mye på tur og tar med mange av inneaktivitetene ut i vårt friområde. Vi ønsker at barna skal oppleve våren/sommeren som en positiv og gledelig del av barnehageåret. Det fordrer at vi klarer og skape noen prosjekter og aktiviteter som barna kan engasjere seg i. Hva vi finner på avhenger av barnas interesse og hva de er nysgjerrige på. I det forrige barnehageåret laget vi til et snekkerverksted ute, hvor barna hadde rikelig tilgang på materialer og verktøy. Dette ble en kjempe suksess, og vi kommer til å åpne snekkerverkstedet på våren igjen å fort det lar seg gjøre.

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom