Praktisk informasjon


Velkommen som foreldre i Styrvoll barnehage!

Det er en spennende tid dere nå står foran når deres barn skal begynne i barnehagen.

For noen er dette første møte med «den store verden». Fram til nå har det vært den private sfæren som har vært rådende, for andre igjen er det skifte til et nytt miljø med nye mennesker, men at barnehage som arena er kjent.

Uansett, bruk TID med barnet de første dagene i barnehagen slik at hun/han får opparbeidet en viss trygghet før du overlater ungen din til oss. Det sparer ikke minst ungene for usikkerheten og «klumpen i magen» når de tryggeste i verden forsvinner ut av synsfeltet. Ungene kan da bruke energien sin på det de skal og vil i barnehagen, nemlig å leke og være i samspill med andre barn og voksne!!

Oppstartsrutiner

Vi sier som hovedregel at alle må beregne tid her sammen med barnet de 3 første dagene. Noen synes det er greit å være alene etter 5 min, mens andre bruker litt lengre tid. Eventuelle utfordringer i så måte løser vi sammen underveis.  Nøl ikke med å be personalet om råd og hjelp underveis.

Likeledes er det lønnsomt med en gradvis opptrapping til fulle dager, slik at ungen blir hentet etter 2-3 timer de første par gangene. Begynner en først å lengte etter mamma og pappa, og alt rundt en er nytt, blir det å være en hel dag nesten uoverkommelig! Erfaringsmessig er 1-3 dagers opptrapping det som skal til, så er de helt klare til å være her.

Mat

Vi lager all mat i barnehagen selv – baker også vårt eget brød. Frokost i perioden 7.30-8.30 (småbarnsavd. noe lenger) I dette tidsrommet møter ikke personalet i garderoben, men dere følger selv inn. Dette for å skape mest mulig ro i spisesituasjon, og dere kan slå av en prat og gi beskjeder inne. Vi er bare en på jobb på avdelingen i tidsrommet 7-8.30 derfor denne praksisen.

Når det gjelder de minste lager vi grøt eller andre ting det måtte være ønske om, og har individuelle spise- og sovetider. Vi har senger til disposisjon samt noen vogner, men dere må gjerne ha med egen vogn hvis hun/han er vant til å sove i den.

Klær

Vi er ute i all slags vær. Det er viktig med godt og funksjonelt tøy tilpassa værtypen. Likeledes at tøyet skal være godt å bevege seg i. Alle må ha med tørt skift hver dag. Dette kan om ønskelig henge i barnehagen fra gang til gang.

NB! Det er viktig med navning av klær og utstyr. Hjemme har dere 1-2, her har vi opptil 25 på en avdeling og mye tøy er likt. Bruk sprittusj eller navnlapper.
Bleier ligger ikke i barnehageprisen, og må tas med hjemmefra. Vi vil ikke ha «Up and go», men bleier med tape i siden i barnehagen. Det letter vår arbeidssituasjon.

Sykdom

Dette er bestandig et vanskelig område. Som foreldre blir vi dratt mellom arbeid og omsorgen for ungen. La ungen vinne!!

Generelt skal ungen være frisk nok til å følge en vanlig barnehagedag med inne- og utetid.  Det vil si at ved ulike grader av forkjølelse  blir det dere foreldres vurdering. Vi har ingen mulighet til, i noen særlig grad, å følge ønske om at  ungen kan være inne, for eksempel pga hoste. Allmenntilstanden må være slik at ungen har glede av og orker å være i det tempoet som vanlige dager her gir.

Unger som har kasta opp flere ganger i løpet av natten eller på morrakvisten , eller som har diare bør holdes hjemme påfølgende dag, både for egen skyld og av smittehensyn.

Øyekatarr – kan tilbake i barnehagen 24 t etter at behandling er startet.

Kontaktpersoner

Personalet har selvfølgelig et felles ansvar for alle, samtidig deler vi ungene i grupper som hver voksen har et spesielt ansvar for. Dette er først og fremst viktig i oppstarten, og i andre perioder hvor en av ulike årsaker kan trenge litt tettere samarbeid og oppfølging. I skrivende stund er disse kontaktpersonene dessverre ikke klare for høsten.

Oppholdstider

Vi tilbyr 2 - 3- 4- 5 dagers plasser. De tildelte dagene barnet får står fast. Det betales for fulle dager, men hvor mange timer som benyttes den enkelte dag er opp til den enkelte familie.

Åpningstid 7-16.30

Vi ønsker dere HJERTELIG VELKOMMEN til oss og gleder oss til å bli kjent med nye, og treffe igjen «gamle» kjente!

Ønskes nærmere opplysninger, stikk innom eller ta kontakt med oss pr telefon 33155870.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom