Vepsebolet


Vepsebolet deler sine lokaler med personalet i barnehagen (styrers kontor, garderobe og personalrom og arbeidskontorer). Årets barnegruppe ser slik ut:

4 barn født i 2011 (5 gutter)
6 barn født i 1012 (2 jenter og 4 gutter)
4 barn født 1013 (2 jenter og 2 gutter)
Totalt 15 barn

 Vepsebolet har overvekt med gutter dette året, og viktigheten av å imøtekomme mange gutter og få jenters behov er i fokus. Personalet på vepsebolet har gjort seg noen nyttige erfaringer gjennom årene når det gjelder å arbeide med denne aldersgruppen. Vi ser at ved å ta tak i et tema eller historie (bok), og "brette" ut innholdet ved å undre, være nysgjerrige, kreative og skape - så får vi til lange gode prosjekter som barna lett lar seg glede og inspirere av. Dette året skal vi arbeide med "lille larven aldrimett". Vi kommer innom temaer som : telle, farger, mat/ingredienser, årstider/sykluser og følelser. Vi lærer oss sanger, regler og andre historier som passer til temaene. Barns medvirkning er en del av vårt barnesyn, og derfor vet vi aldri helt hvor og hva barna "inviteres" oss til, og hvilke retning det vil ta. Her ligger det mye spennende å venter på oss!

Når våren kommer er det utetid og det å skape uteglede som står i fokus. Vi drar avsted på tur i små og store grupper, og samarbeider både med knøttene og maurtua for å la barn av samme årskull få være sammen også på tur.
Vi trives ved å bruke alle de flotte uteområdene vi har i Styrvoll barnehage, og hvert år finner vi "vårt" sted som vi opparbeider til lek, aktiviteter og hyggelige omgivelser med spisemuligheter og kos.

 

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom