3-5 års gruppa


Etter at barna har gått på småbarnsgruppa i to år, er de modne for å gå videre "oppe hos de store"! I løpet av våren er små grupper på besøk sammen med trygge voksne. Spennende er det å utforske denne nye verden, og sakte, men sikkert løsriver de seg og hengir seg til leken, også her. Barna blir på denne måten godt kjent både med lokaler og de voksne,  og overgangen blir liten og udramatisk.

Barna på 3-5 års gruppa har to garderober. Dette året har skolestarterne hatt sin egen avdeling, med egen inngang og garderobe. Vi prøver så godt det lar seg gjøre å dele inn stor avdeling, som i utgangspunktet er tenkt som en baseløsning. Dette fordi vi har tro på at barn i mindre grupper lettere blir sett og hørt av de voksne.

De resterende barna på stor avdeling samles til felles frokost, før de blir delt inn i to grupper. Den ene gruppa går ut på tur, mens den andre er igjen i barnehagen.

Det er viktig for oss at dagene til barna oppleves som frie og egenstyrt, i den grad det er mulig. For å få til dette på en god måte, er de voksne avhengig av gode planer og struktur. Dagen i barnehagen tilhører barna, men for å få til dette er man avhengig av voksne som veit hva de skal vektlegge.

To dager i uka har vi tilgang på bassenget. Gruppa deles i to, slik at alle bader en gang i uka. Dette er en populær aktivitet, som barna ser fram til.

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom