Praktisk informasjon


Oppslagstavla:
Her kommer det mye informasjon, melding om spesielle arrangementer eller lignende Det er foreldrenes ansvar å følge med på oppslagstavla.

Sykdom/fravær:
Syke barn skal være hjemme. Helsedirektoratet anbefaler å holde barnet hjemme 48 timer etter oppkast og/eller diare, og en feberfri dag. Dette for å unngå smitte til andre barn og voksne i barnehagen. Ved tvil – kontakt oss. Gi oss alltid beskjed når barna ikke kommer i barnehagen, enten det gjelder sykdom eller annet fravær.

Medisinering:
Trenger barnet medisiner i barnehagen skal foreldre fylle ut et eget skjema som beskriver hvilke medisiner og doser som skal gis. Foresatte skriver også under på at de samtykker i at personalet kan gi barnet medisin. Det er foreldrenes plikt å veilede personalet dersom spesielle medisiner og utstyr skal brukes.

Kjernetid:
Vi har kjernetid fra 10.00 – 14.00. Det betyr at vi oppholder oss på barnehagens område fram til 10.00 og etter 14.00 hvis ingen annen beskjed blir gitt. Det betyr også at foreldre må gi melding dersom barna kommer etter 10.00 eller skal hentes før 14.00.

Matordning:
Barnehagen serverer all mat.

I garderoben:
I barnehagens grovgarderobe skal det henge dresser og regntøy. I fingarderobe har barna sin egen hylleplass hvor det er plass til skiftetøy. Det er foreldrenes ansvar å ha oversikt over skiftetøyet. Vått tøy tas med hjem. Husk å merke klær og fottøy!
Jakker, sekker og lignende henges på knagg under barnets hylleplass i fingarderoben. Fottøy (unntatt innesko/tøfler) skal være i grovgarderoben.

Tøfler eller lignende:
Alle barna skal ha et par tøfler eller innesko. Gulvene er kalde om vinteren. Tøfler eller sko er også godt å ha på glatte gulv.

Taushetsplikt:
Personalet har taushetsplikt når det gjelder opplysninger angående arbeidet vårt her i barnehagen. Taushetsplikt iht. barnehageloven § 20. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Barn i bil og Taxi:
Foreldre underskriver på om barnet kan delta eller ikke. Vi har bilputer i barnehagen.

Bading:
Vi er ukentlig i svømmehallen. Bading skjer i kontrollerte former og personalet har godkjent livredningskurs. Foreldre underskriver på om barnet kan delta eller ikke.
 
Fotografering/ video:
Dersom personalet, studenter og foreldre ønsker å fotografere eller gjøre videoopptak i barnehagen, må egne retningslinjer følges. Foreldre underskriver på om barnet kan delta eller ikke.

Internett:
Barnehagen har egne sider på www.lardal.kommune.no Vi ønsker å utvikle vår kommunikasjon og informasjon via internett. Kom gjerne med innspill!

Helseerklæring:
Barnehagen er pålagt å innhente opplysninger om barnas helse gjennom Lov om barnehager § 25. Dette gjøres på eget skjema som fylles ut før oppstart.

Brukerundersøkelse:
Vi ønsker å bli bedre, hver dag! Som et ledd i dette arbeidet tror vi brukerundersøkelse kan være en delmetode. Denne gjennomføres i mai/juni.

Foreldresamtaler:
Det gjennomføres to foreldresamtaler i året – høst og vår. Høstens samtale er obligatorisk. Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker samtaler utover dette.

Dugnad:
Vi tror på Dugnad! Vi setter av en ettermiddag om våren, og en om høsten til felles innsats for barnas beste. Møt opp til en sosial, nyttig og hyggelig ettermiddag.

Info på e-post:
Det sendes ut informasjon ut til foreldre via e-post. Vi vil sende ut nyhetsbrev og annen informasjon. Pass på og oppdater din e-post adresse hos Anne; anne.sjulstad@lardal.kommune.no

 
Utetøy:
Vi er ute ”i all slags vær”.  Pass derfor ekstra godt på at barna har riktig og funksjonelt tøy med hver dag. Ta utgangspunkt i vær, vind, temperatur og aktivitetsnivå, og kle barna etter lag – på – lag - prinsippet: ett lag med undertøy, ett eller flere mellomplagg og ett ytterplagg. Flere lag med klær gir større mulighet til å ta av og på plagg og dermed tilpasse varme- og beskyttelsesbehovet etter forholdene.

Undertøy:
Det innerste laget du tar på skal holde barnet varm og transportere fuktighet vekk fra kroppen. Plagget bør være av ull eller eventuelt kunstfiber, og sitte tett inntil kroppen.

Mellomplagget:
Det andre laget med klær har som oppgave å isolere, men må samtidig ha evnen til å transporter fuktigheten ut fra kroppen. Mellomplagget kan være av ull eller fleece.

Ytterplagget (skallet):
Det ytterste plagget skal være vind- og/eller vanntett og, samtidig slippe ut overflødig kroppsvarme og fuktighet fra kroppen.

Husk også at det finnes forskjellige votter, luer og sko også…

Barnehagens tillegg til «Barns rettigheter»; «Alle barn har rett til strikk nederst på dress og regnbukser».


Les gjerne mer om bekledning på Turistforeningen sine nettsider:

http://www.turistforeningen.no/article.php?ar_id=6758&fo_id=15

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom