Småbarnsgruppa


 

Høsten 2013 åpnet Svarstad barnehage dørene til sine to splitter nye avdelinger. For tiden fungerer de som avdelinger for de minste, 0-3 år. Her er det plass til 12 små om dagen, men vi har pr dags dato ni barn og tre voksne på hver side av veggen.

Vi er opptatt av å gi de minste barna en trygg og god start på sitt liv i barnehagen. Nærhet og gode relasjoner, tilknytting og omsorg, er sentrale begreper som verdsettes høyt. De voksne befinner seg i stor grad på gulvet, i nært samspill  med de små. Etter hvert som de blir trygge, utforsker de mer og mer på egenhånd. Gryende vennskap dannes, og relasjoner bygges.

Vi ser det som en stor fordel at alle barna har mulighet til å omgås på tvers av aldersgruppene. De små lærer av de store, og de store har glede av de små. Alle, både små og store får inspirasjon og nye impulser fra hverandre, og vi oppnår med dette en kreativ og lærerik hverdag sammen.

Viktig for de minste er rutinene deres. De fleste barna sover fra elleve til ca halv ett. For de som ikke sover, blir dette en roligere periode der de også har mulighet for litt pusterom. De perler, spiller spill eller finner hverandre i spirende rollelek.

Etter at man har hvilt, smaker det godt med mat. Vi baker eget brød, og samles rundt bordet til felles måltid. Frokost og lunsj blir servert i barnehagen, og ungene får også frukt på ettermiddagen. En gang i uka serveres varm lunsj, og det som blir servert er i trå med tema det jobbes  med.

Sang og musikk er en viktig og stor del av livet på småbarnsgruppa. Vi synger, spiller og danser. Musikk fra ipad er også populært.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom