Reguleringsplaner


Vi jobber med å gjøre reguleringsplanene i Lardal tilgjenglige fra nettsidene våre. Inntil vi har fått det på plass – spør om det du trenger.

 

Under høringer ligger planene som det for tiden arbeides med.

  

  

Kontaktperson: Finn roar Bruun, 33 15 52 06, 99 25 71 85, finn.roar.bruun@lardal.kommune.no

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom