Brann og feiing


Brann

Lardal kjøper følgende tjenester av Kongsberg kommune: Brannsjef, varabrannsjef og avdelingsleder forebyggende. Henvendelser som omfatter disse områdene rettes til Kongsberg kommune på følgende telefonnummer:
Servicetorget i Kongsberg: 32 86 62 10
Brannsjef Rita Kirsebom, 32 86 67 32/481 66 565
Avdelingsleder forebyggende avdeling Erik Rognli, tlf 32 86 67 28/48 16 65 67.

Tilsyn og feiingFeierlærling Line Hamre og feiersvenn Kjell HogstvedtFeierens oppgaver er delt mellom tradisjonell feiing av skorsteiner, og tilsyn med fyringsanlegg i private boliger. Feieren har lang utdanning og gode kunnskaper om ulike ildsteder og fyringsanlegg. Informasjon om riktig fyring, røykvarslere, slukkeutstyr og generelle brannforebyggende tiltak er derfor viktige elementer i arbeidet for å sikre deg bedre mot brann.

I henhold til lovverket utføres det såkalt behovsprøvd feiing, dvs. at feieren anser hvor ofte det bør feies i forhold til fyringsmønster og sotmengde.
Den behovsprøvde feiinga ble innført samtidig med lovkravet om at feierne også skal utføre forebyggende branntilsyn i boliger.
Slike tilsyn skal utføres hvert 4.år.

Ved ombygging/endring av bygg som har innvirkning på fyringsanlegget, ta kontakt med feiertjenesten for råd og veiledning.

Det anbefales videre at man tar kontakt med feiertjenesten for en kontroll/vurdering av fyringsanlegget ifm. kjøp/salg av bolig

Hvem gjør dette?

Kongsberg brann- og redningstjeneste utfører feiing og gjennomfører
tilsynet med brannsikkerheten i private boliger. Varsel med lapp i
postkassa blir lagt ut 3-5 dager før tjenesten utføres. Her finner du
opplysninger om tid og dato. Hvis tidspunktet ikke passer, må du gi
tilbakemelding om dette. Bruk telefonnummeret som står på varselet du har
fått.

Takstige

Klargjøring


En vil minne huseiere og andre om hva som er nødvendig å klargjøre før feieren kommer for å utføre sitt arbeide.
Med bakgrunn i feierens sikkerhet må adkomst til pipe være tilrettelagt etter krav i arbeidsmiljøloven og dens forskrifter.

 • Sett fram stige slik at feieren ser den. Pga sikkerheten, ikke reis stigen opp, det gjør feieren selv.
 • Adkomst på taket skal være via stigetrinn eller takstige, og dette skal være montert ihht. krav i monteringsveiledning.
 • Krav om adkomst via takstige/taktrinn gjelder for alle tak med helling.
 • Feiing kan også gjøres fra loft hvis det er feierluke og tilfredsstillende adkomst.
 • Det må ikke fyres i skorsteiner som skal feies.
 • For å unngå tilstøving av boligen, sørg for å stenge eller tette alle trekkhull, peisspjell, åpninger rundt røykrør etc.
 • Feieren kan ta ut soten etter huseiers ønske. Det må da anvises en branntrygg plass for tømming/oppbevaring av sot/aske.
 • Lappen du har mottatt som varsel om feiing, henges ut på døra for å varsle feieren om at alt er klart til feiing den dagen han har varslet om at han kommer.
 • Ved mye nedbør eller andre værmessige forhold, sykdom og lignende, kan det bli nødvendig å utsette avtalen. Det vil da bli sendt ut nytt varsel om feiing.
 • Teksten på varsellappen du mottar om feiing skal gi deg den nødvendige informasjon om hva du skal foreta deg før feieren kommer på besøk.
   

  Skogbrann

  Det er forbudt å gjøre opp ild i skog og mark fra 15. april til 15. september. Skogbrann meldes på tlf. 110


Du finner mer informasjon i boksen Les mer i høyremenyen. 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom