Høringer


På denne siden finner du oversikt over planer og saker til høring. I boksen til høyre kan du sende inn din kommentar til planer som er lagt ut til høring.

________________________________________________________________________________________ 

Vi har for tiden ingen høringer.

________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom