Detaljregulering for Solhaug boligfelt i Steinsholt


Vedlagte dokumenter gir informasjon om planarbeidet som har startet:

Annonse
Kartskisse
Berørte myndigheter
Naboer og gjenboere

Spørsmål og innspill rettes til forslagsstillers plankonsulent, se annonseteksten.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom