Detaljregulering for hyttefelt ved Hestetjern sør for Breivann


Vedlagte dokumenter gir informasjon om planarbeidet som har startet:


Annonse
Kartskisse
Berørte myndigheter
Grunneiere og festere

Spørsmål og innspill rettes til forslagsstillers plankonsulent, se annonseteksten.

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom