Høring - Reguleringsplan for gang- og sykkelveg til Solbergåsen


Frist 08.08.11

Vi viser til dokumentene under for utdyping av planforslaget:

 • Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 860 fra kryss fylkesveg 40 til Solbergåsen boligfelt. Forslaget består av disse to dokumentene:
  ­ - Plankart, som ligger som side 48 i Tegningshefte datert 15.11.2010 (se under).
  ­ - Reguleringsbestemmelser datert 08.06.11.
 • Planbeskrivelse datert 08.06.11. Dokumentet gjør rede for bakgrunn, formål, rammer, prosess, innhold og virkninger av planforslaget.
 • Tegningshefte datert 15.11.2011.

Det holdes åpent informasjonsmøte 22.06.11 - kl 18 til ca 20 - på Herredshuset. Møtets innhold:

 • Anlegget (trasé, berørte eiendommer mv) vises på flyfoto.
 • Planens dokumenter. Virkning.
 • Planprosess.
 • Kommende utbygging.
 • Spørsmål og synspunkter.
 • Eventuelt.
 • Befaring etter ønske fra de frammøtte

Uttalelse må være mottatt senest 08.08.11 og bør være skriftlig. Send brev til: Lardal kommune, Svarstadtunet 15,  3275 Svarstad, eller post@lardal.kommune.no, eller bruk kontaktskjema.

Henvendelser rettes til saksbehandler: Morten Ulleberg: 33 15 52 06, 97 02 48 45, morten.ulleberg@lardal.kommune.no.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom