Energi


Enova har et omfattende tilbud til både private og offentlige virksomheter.
Enovas Regnmakere passer på at man ikke sløser unødvendig med energi.
Med enkle grep kan du spare strøm og bli mer energifleksibel hjemme.

Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.

Les mer om Enova her.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom