Radon


Sammenhengen mellom radongass i boliger og lungekreft har i vært et tema i media. Firmaer som utfører tjenester knytta til radon markedsfører seg også direkte til husstandene. Radonverdiene i Lardal ligger på et gjennomsnitt for landet.

I teknisk forskrift TEK §8-33, pkt.4 stilles det krav til radonkonsentrasjoner i inneluften.

Radon i boliger, helserisiko etc. se Statens stråleverns hjemmesider.

Se også NGU (Norges geologiske undersøkelser) sine hjemmesider.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom