Stiftelsen Miljøfyrtårn


Lardal kommune er med i Stiftelsen Miljøfyrtårn. Logo Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal tredjeparts sertifiseringsordning som tilbyr relevant, konkret og lønnsom miljøsertifisering til private og offentlige virksomheter. Miljøverndepartementet støtter ordningen, som bygger på et lokalt samarbeid mellom kommune og virksomheter. Stiftelsen Miljøfyrtårn administrerer ordningen.

I styret til Miljøfyrtårn sitter representanter fra Kommunenes Sentralforbund, Oslo kommune, Oppegård kommune, Bergen kommune, Handel- og Servicenæringenes hovedorganisasjon, NHO, Bedriftsforbundet og LO. På denne måten er Miljøfyrtårn forankret som et viktig nærings- og miljøpolitisk virkemiddel i de viktigste organisasjonene i privat og offentlig næringsliv.

Det er bransjekravene som er sentrale i Miljøfyrtårn. Ved å tilfredsstille kravene oppnås positive effekter for arbeids- og ytre miljø, og det gir besparelser på driftssiden.

Miljøfyrtårn er enkelt, konkret, handlingsorientert og oppnåelig for alle som vil gjøre noe ekstra for miljøet. Miljøfyrtårn skal implementeres i eksisterende HMS-/internkontrollsystem og er ikke et ekstra styringssystem.

Stiftelsen Miljøfyrtårn krever at alle sertifiserte virksomheter årlig skal rapportere sine miljøprestasjoner på indikatorer som arbeidsmiljø, avfall, energi, transport, innkjøp, utslipp og estetikk. Innrapporteringen skjer i et webbasert  miljørapporteringssystem (MRS) og gir muligheter for utrapportering til bruk ved for eksempel benchmarking.

Bedrifter i Lardal kommune som ønsker å sertifisere seg, dekker alle utgifter i forbindelse med sertifiseringen selv.

Mer informasjon om Miljøfyrtårn: www.miljofyrtarn.no

Kontaktperson for Miljøfyrtårn i Lardal kommune er Eva Holth Patell, tlf 33155204.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom