Hjelp til etablerere (Start)


Lardal kommune har en målsetting om å øke sysselsettingen med utgangspunkt i Lardals egne ressurser, samtidig videreutvikle kommunens eget tjenestetilbud overfor næringslivet. Vi vil også være aktive i å utvikle næringsarealer, tomter, bygg og infrastruktur.

Det er mange ting å tenke på når du går med planer om å etablere egen virksomhet. Det viktigste er en god start. Vi kan hjelpe deg med å sortere tanker og til å begynne i riktig ende. Vi knytter kontakt mot

Start-logo

Innovasjon Vestfold
Den Grønne Dalen 

Har du spørsmål om ledige næringsarealer, lokaler eller næringsetablering generelt, ta kontakt med ordfører Knut Olav Omholt eller byggesaksbehandler Hans Petter Wallin.

Lardal tilbyr bistand til nyetablerere og småbedrifter i endring.
Lardal kommune ønsker å bidra til verdiskaping ved at det etableres arbeidsplasser og skapes vekst. Det er et behov for aktiv og målrettet bistand og støtte ved ny etableringer slik at etableringen lykkes.

Hva er START?

Gratis veiledning og bistand til alle Vestfoldbaserte nyetablerere og småbedrifter i endring. START er et samarbeid i regi av Fylkesmannen og 12 kommuner i Vestfold. Det finnes 6 START-kontorer med egen koordinator (Holmestrand, Tønsberg, Nøtterøy, Horten, Sandefjord, Larvik)

6 øvrige kommuner inngår samarbeidsavtaler med START-kontoret. Lardal har inngått samarbeidsavtale med START-kontoret i Larvik.
Start har egen hjemmeside http://www.startivestfold.no/.

Hva slags bistand kan ytes til deg son ny etablerer via START?

Det finnes en kontaktperson i hver kommune knyttet til nye næringsetableringer. I Lardal er det Hans Petter Wallin. Han søker bistand hos en START-koordinator ved behov og kan henvise en nyetablerer videre.

Som nyetablerer kan du via START få tilgang til et nettverk av hjelpere fra offentlige etater og næringslivet (eks. skatteetat, NAV, Mattilsyn, regnskapsførere, advokater, banker). Det arrangeres dessuten etablererkvelder, fagsamlinger og kurs.

Til sammen er det nå over 120 hjelpere med bred kompetanse i Vestfold. Over 140 etablerere har allerede vært innom ordningen.

 

Altinn – starte og drive bedrift har som formål å gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. Den primære målgruppen er etablerere og det etablerte næringslivet.

"AltInn - starte og drive bedrift"

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom