Motorferdsel


Kjøring med motorkjøretøy i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt. Etter søknad kan kjøring foregå på bestemte vilkår.
Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann

  • Tjenesten omfatter saksbehandling innenfor lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82
  • Søknaden sendes til lardal kommune i god tid før kjøring skal finne sted
 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom