Vann, avløp og renovasjon


Vann

Lardal kommune leverer vann til ca 705 abonnenter fra Naugfoss vannverk. I Svarstad er det tilknyttet abonnenter i sentrum fra Hole til Sletta, opp til Ramberg, Solbergåsen og Svarstad Skisenter.
I Steinsholt er det tilknyttet abonnenter fra Berganmoen langs RV 40 til Daleelva, langs Skiensveien og Lofstadfeltet, Lysjordåsen og Hovet. Øvrige eiendommer har privat vannforsyning.

Avløp

Lardal kommune har 2 renseanlegg: Svarstad RA og Steinsholt RA. Det er tilknyttet  612 abonnenter til anleggene. I Svarstad er det tilknyttet abonnenter i sentrum fra Hole til Sletta, Prestehagen, Solbergåsen og Svarstad Skisenter. I Steinsholt er det tilknyttet abonnenter ifra Steinsholt sentrum langs RV 40 til Daleelva, langs Skiensveien og Lofstadfeltet, Lysjordåsen og Hovet.

Vaktberedskap vann og avløp

Kommunen har vakt som rykker ut ved feil og mangler på det offentlige vann- og avløpsnettet utenom arbeidstid og i helger.
Feil meldes til vakttelefon 992 99 610 utenom arbeidstid.
 

 

Septik

Septiktanken blir tømt hvert annet år i tidsrommet april – november. Alle blir varslet av tømmer med lapp i postkassa ca 1 uke før tømming, med beskjed om å klargjøre.
Septiktømming utføres av Firma Brian Hansens Eftf. Tlf.: 414 76 799/901 97 893
 

Renovasjon

Det er tvungen for alle eiendommer med husholdningsavfall i kommunen. Vestfold avfall og ressurs as (Vesar) administrerer renovasjonsordningen for kommunen.
 
Det er sektor for Miljø, teknikk og næring som har ansvar for disse tjenestene.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom