Avfall og renovasjon


Ca 1480 abonnenter blir betjent via den kommunale renovasjonsordningen. Ordningen er tvungen for alle eiendommer med husholdningsavfall (boliger og fritidsboliger), og Lardal kommune har en renovasjonsordning som er tilnærmer lik de fleste andre kommunene i Vestfold.

Ansvaret for utvikling og drift av renovasjonsordningen er overlatt til Vestfold Avfall og Ressurs (VESAR) og organiseres i sin helhet av dette selskapet.

På sidene til VESAR finner du blant annet oversikt over gjenvinningsstasjoner i Vestfold  og miljøstasjoner (farlig avfall, tidligere kalt spesialavfall) i kommunene.
Spørsmål vedrørende renovasjon rettes til VESAR, telefon 33 35 43 80.

Kommunens renovasjonsordning består av henting av bioavfall hver uke, plast, papir/papp/kartong og restavfall hver 3. uke, samt glass/metallemballasje hver 6. uke.

Abonnenter kan velge mellom forskjellige abonnementstyper. Standard, hjemmekompostering, deling av dunker, deling av volum, samt ekstra restavfallsabonnement.

For regulerte hytteområder på Breivann, Hesttjønn og Svarstad skisenter er det også tvungen renovasjonsordning. Det er utplassert dunker i fellesområder og avfallet blir hentet med samme hyppighet som hos boliger. Det er fastsatt et gebyr for fritidsboliger i regulert område, og det er ikke mulig å velge abonnementstype her.

Avfall kan også leveres på godkjente avfallsmottak i Vestfold.

Hentekalender

Ved hvert årsskifte blir det sendt ut en hentekalender til alle husstander i kommunen. Kalenderen inneholder mye informasjon, bl.a. om hentedager for de forskjellige avfallsfraksjoner.  Informasjon er også tilgjengelig på www.vesar.no

Forskrifter

Kommunen har vedtatt egen kommunal forskrift for husholdningsavfall.

Kildesorteringsstasjon Sogn

I tillegg kan abonnenter i Lardal kommune levere avfall på kommunens kildesorteringsstasjon på Sogn industriområde. Stasjonen eies og driftes av Lardal kommune.

Åpningstider på Kildesorteringsstasjonen på Sogn

Torsdag            kl 13.00 - 20.00
Første lørdag i hver måned hele året                                                                           kl 10.00 -14.00                            

Priser inkl. mva.

Personbil kr 100                           
Personbil m/henger, varebil/pick-up                        kr 200
Levering av rent hageavfall Gratis

Gebyret betales kontant mot kvittering         

 
Næringsabonnement for mindre bedrifter etter avtale kr 3412,50                      


Det kan leveres papp, papir, glass, metaller, hvitevarer, EE-avfall, trevirke, hageavfall og restavfall. Brukbare ting som andre kan få nytte av leveres i gjenbruksbua.
Spesialavfall kan ikke leveres. Dette skal leveres i miljøstasjon som står i  Svarstad sentrum. Nøkkel til stasjonen kan lånes på Spar.

Det er ikke adgang til å benytte lastebil, traktor med henger eller større bil til levering på kildesorteringsstasjonen. Ved større mengder f.eks; tømming, riving av hus må en selv leie container og levere avfallet på Grinda.
 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom