Vann og avløp


Vann

Lardal kommune leverer vann til ca 705 abonnenter fra Naugfoss vannverk. I Svarstad er det tilknyttet abonnenter i sentrum fra Hole til Sletta, opp til Ramberg, Solbergåsen og Svarstad Skisenter.
I Steinsholt er det tilknyttet abonnenter fra Berganmoen langs RV 40 til Daleelva, langs Skiensveien og Lofstadfeltet, Lysjordåsen og Hovet.

Abonnenten har ansvar for egen ledning fra tilkoblingspunkt.

Øvrige eiendommer har privat vannforsyning.

Vannmåler

Alle kan installere vannmåler. Abonnenten må selv bekoste installasjon.

Vannanalyse

Kommunen tar jevnlig prøver av drikkevannet på vannverket og ute på ledningsnettet som leveres laboratoriet for analyse.
Vannanalyse fra private brønner. Kommunen kan ikke selv foreta analyse, man kan ta med til laboratoriet for analyse. Ta kontakt med Oddmund Riis. 

Avløp

Lardal kommune har 2 renseanlegg, Svarstad RA og Steinsholt RA. Det er tilknyttet 612 abonnenter til anleggene.
I Svarstad er det tilknyttet abonnenter i sentrum fra Hole til Sletta, Prestehagen, Solbergåsen og Svarstad Skisenter.
I Steinsholt er det tilknyttet abonnenter ifra Steinsholt sentrum langs RV 40 til Daleelva, langs Skiensveien og Lofstadfeltet, Lysjordåsen og Hovet.
Abonnenten har ansvar for egen ledning fra tilkoblingspunkt.

Analyse

Kommunen tar jevnlig prøver av utslippet fra renseanleggene. Husstander som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett har septiktank – (noen få nye hus har installert eget renseanlegg). Henvendelser om oppføring av ny septiktank/eller minirenseanlegg rettes til byggesaksbehandler Hans Petter Wallin.

Septik

Septiktanken blir tømt hvert annet år i tidsrommet april – november. Alle blir varslet av tømmer - lapp i postkassa ca 1 uke før tømming med beskjed om å klargjøre.
Tømmingen er delt i to roder :
Steinsholt med tømming i 2014 – 2016 osv.
Svarstad med tømming i 2015 – 2017 osv.
Septiktømming utføres av Firma Brian Hansens Eftf. Tlf.: 414 76 799 / 901 97 893

 

Alcontrol AS har nå et tilbud for analyse av vannprøver til private og bedrifter som kan bestilles via nettportal.

Linken er: http://no.alcontrol.com/ 


 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom