Trafikksikkerhet


GangfeltTrafikkskilt - fare

Kommunen er én av mange aktører som bidrar til arbeidet for å redusere ulykker og utrygghet i trafikken. I 2002 vedtok kommunen en Trafikksikkerhetsplan som viser tiltak som bør gjennomføres. Selv om planen er relativt gammel gir den fremdeles en god oversikt. Flere av tiltakene er gjennomført, og flere vil bli gjennomført i årene som kommer.

Trafikksikkerhetsplan 2017 - 2021

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom