Frivilligsentralen


 Logo Frivilligsentralen

Frivilligsentral i Lardal!

Frivilligsentralen i Lardal åpner i uke 14, rett etter påske. Den holder til i flotte lokaler vegg-i-vegg med biblioteket midt i Svarstad sentrum. Frivilligsentralen er politisk -og livssynsnøytral.

Frivilligsentralen har som mål å bli en sosial møteplass for hele bygdas befolkning, og med et ønske om å bidra til livskvalitet og livsglede, sier Hanne J. Moth, som er ansatt som daglig leder av sentralen. Frivilligsentralen skal være et flerkulturelt møtested, der mangfold blir sett på som en ressurs. Bredde i kulturer gir økt kunnskap og forståelse, og det vil bidra til en bedre samhandling og større raushet.

Sentralen skal være en katalysator for frivillig innsats og et informasjonspunkt der du kan få vite om all den flotte, frivillige innsatsen som gjøres i bygda! Vi vil legge til rette, koordinere og utvikle videre det frivillige arbeidet som skjer i kommunen. Et ønske er å kunne bidra med frivillighet i ulike hverdagslige gjøremål, som ikke dekkes av det kommunale tilbudet pr i dag. Eksempler på det kan være besøkstjeneste i hjemmet, en-til-en-oppdrag, kontaktpunkt for selvhjelpsgrupper, trivselsgrupper med mere.

Kartlegging av bygdas behov vil være en del av jobben, derfor setter vi stor pris på alle typer innspill, deretter vurderer vi hva som er mulig å få til.

Ønsker frivillige
For å starte nye tilbud er Frivilligsentralen avhengig av mennesker som ønsker å være frivillig. Har du lyst? Det er ikke mye tid som skal til for å kunne gjøre en forskjell. Det du kan, er det vi trenger!

Det er fint hvis folk kommer innom Frivilligsentralen for å ta en kaffeprat eller kontakter daglig leder på telefon eller mail. Sammen kan vi finne ut hva den enkelte har lyst til å bidra med. Det er viktig at frivillig arbeid er lystbetont og givende for alle parter, - da skapes det kontinuitet.

Følg sentralen på facebook! https://www.facebook.com/Frivilligsentralen-i-Lardal-893880390721176/
Der vil det aller siste av nyheter til enhver tid bli lagt ut.

Frivilligsentralen har også en underside på Lardal kommune sin nettside: www.lardal.kommune.no

Kontaktdetaljer til daglig leder, Hanne Jensen Moth:
Mobil: 93420712.   Mail: hanne.jensen.moth@lardal.kommune.no

 

Fom 1. februar er det besluttet følgende NYE åpningstider hos oss:

Mandag: Stengt - Babytreff har åpen dør for alle mødre/fedre med babyer fra kl 10.30 - 12.30

Tirsdag: Åpent kl 11.00 - 15.00

Onsdag: Stengt

Torsdag: Åpent kl 15.00 - 19.00

Fredag: Stengt

 

Mandag t.o.m fredag fra kl: 0900-1500,  kan Frivilligsentralen nås på:

Telefon: 93420712/ 40903427

Mail: hanne.jensen.moth@lardal.kommune.no

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom