Flere påviste tilfeller av svineinfluensa i Lardal


I løpet av de siste 1-2 ukene er det sett et stigende antall påviste tilfeller med svineinfluensa i Norge. Dette er også vår erfaring fra Lardal.

Folkehelsa tror nå at vi går inn i en fase hvor langt flere smittes enn det vi har sett så langt.

Det innebærer økt fokus på hoste-og håndhygiene.  I tillegg er det viktig at barn/voksne holder seg hjemme fra barnehage/skole/arbeid i 7 dager dersom de har typiske influensasymptomer; høye feber, slapphet, verking i ledd, luftveissymptomer (se www.pandemi.no).  7-dagers regelen bør også overholdes selv om de typiske influensasymptomene avtar/blir borte før det har gått 7 dager.

Høsten er også en tid for forkjølelsesvirus.
De som kun har hatt typiske forkjølelsessymptomer (lite eller ingen feber, snufsing, litt hoste, kun litt uvel etc), vender tilbake til barnehage/skole/arbeid så fort de er friske.

Ta evt kontakt med lege dersom du er usikker.

Norge har nå mottatt en mengde svineinfluensavaksiner. Disse skal fordeles på kommunene i løpet av de to nærmeste ukene. Her i Lardal  tar vi sikte på oppstart med  vaksinering mot svineinfluensa i uke 45. I uke 45 er det i all hovedsak personer i risikogrupper som blir vaksinert. I ukene etter blir det mulighet for andre til å la seg vaksinere.

Det orienteres mer om tidspunkter etc i media i løpet av de 2 nærmeste ukene.

Hold deg orientert på pandemi.no/fhi.no!

Mvh
Geir Strømme
Kommunelege 1A

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom