Influensa A H1N1


Anbefalingene/rettningslinjene fra helsemyndighetene (Helsedirektoratet og Folkehelsa) endrer seg stadig, etterhvert som man vet hvordan influensaviruset oppfører seg.
Helsemyndighetene tror at vi har en influensabølge foran oss, men det er usikkert når den setter skikkelig igang. Foreløpig er det kun et fåtall av influensaprøvene som slår ut, ca. 10%.

Så langt ser det ikke ut til at det blir en massevaksinasjon av hele befolkningen, men at man først og fremst vaksinerer dem som er sårbare. Hvem som anbefales vaksine avgjøres av myndighetene rett før vaksinene sendes ut til kommunene. Dette vil bli opplyst i ulike medier.

Vi understreker betydningen av at en må ta kontakt med legekontoret/legevakta, hvis man føler seg skikkelig syk. Dette gjelder ved mistanke om influensa, men også ved mistanke om annen sykdom. Og det presiseres at det ikke kun er influensa som kan gi høy feber og sykdomsfølelse.

Grunnet stadig nye anbefalinger fra helsemyndighetene, anbefaler vi at man holder seg oppdatert via nettsiden www.pandemi.no.

Geir Strømme
Kommunelege 1A
Smittevernlege

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom