Informasjon om vaksinering av risikogrupper i Lardal kommuneVaksinasjon er den beste beskyttelsen mot ny influensa A (H1N1), også kalt svineinfluensa. Helsemyndighetene anbefaler risikogrupper å vaksinere seg for å hindre sykdom og død.

I uke 45 starter vaksinering av risikogrupper i Lardal kommune mot ny influensa A (H1N1), også kalt svineinfluensa.

Foreløpig anbefaler helsemyndighetene kun vaksine til risikogruppene. Vi vet foreløpig ikke om denne anbefalingen vil bli utvidet til å gjelde også dem utenfor risikogruppene.
Kommunen vil nå i første omgang kun motta vaksiner til dem i risikogruppene. Etter hvert vil vi få forsyninger til befolkningen for øvrig. Det vil da bli annonsert vaksinasjonsdager på nettsiden og i Østlandsposten.

Legekontoret i Lardal har gjort en gjennomgang av pasientjournaler for å kartlegge pasienter i Lardal som hører inn under risikogruppene. De aller fleste vil i løpet av uke 44 få et brev i posten med invitasjon til vaksinering.

NB
Dersom du hører inn under en av risikogruppene, men ikke har fått brev i løpet av uke 44, er du velkommen til vaksinering, torsdag 5. november,
kl. 15.00 – 17.30.

Vaksineringen foregår ved Helsestasjonen i Lardal. (Samme bygg og inngang som legekontoret). Du må ta med fødselsnummer (11 siffer) når du møter opp til vaksinasjon. Etter vaksineringen må du vente i 20 minutter i lokalet for observasjon. Prisen på satt vaksine er Kr. 50,-. Dette gjelder både barn og voksne. Egenbetalingen inngår ikke i frikortordningen.
Du trenger ikke si fra på forhånd om du vil møte til vaksinering.

Særlig utsatt for komplikasjoner er gravide og personer med:

  • kronisk luftveissykdom
  • kronisk hjerte og karsykdom,
  • nedsatt forsvar mot infeksjoner
  • diabetes type 1 eller 2
  • kronisk nyresvikt eller leversvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • samt personer med alvorlig fedme

I tillegg er helsepersonell prioritert i vaksinekøen for å beskytte pasientene og seg selv mot smitte.

For de fleste som smittes vil influensaen være mild, men noen blir alvorlig syke. Helsemyndighetene anbefaler vaksinering for å hindre at du blir syk av influensa og for å hindre komplikasjoner og død. Ved at du er vaksinert, bidrar du også til at du ikke smitter familiemedlemmer og andre nærkontakter. All vaksinasjon i Norge er frivillig.

Det er langt større risiko for alvorlig sykdom og død ved influensa enn for mulige skadevirkninger av vaksinen. Pandemivaksinen som skal brukes i Norge heter Pandemix. Den er fremstilt på tradisjonell måte, ved virusdyrkning på egg. Vaksinen er basert på deler av det nye influensaviruset A (H1N1) og inneholder ikke levende virus. Den kan derfor ikke gi influensasykdom. Vaksinen er godkjent i hele Europa og av norske helsemyndigheter. Alle legemidler kan gi bivirkninger, også vaksiner. Pandemix kan gi noe kraftigere reaksjon med smerter, ømhet og hevelse på injeksjonsstedet, enn vanlig vaksine mot sesonginfluensa. Andre vanlige bivirkninger som hodepine, tretthet og feber, opptrer også noe hyppigere. Siden vaksinen er dyrket på egg, må det utvises forsiktighet hos personer med alvorlig eggallergi.
Eventuelle sjeldne bivirkninger kan bare oppdages ved alminnelig bruk av vaksinen i store befolkningsgrupper, og et omfattende system for å fange opp dette er derfor etablert nasjonalt og internasjonalt.

Mer informasjon om vaksineringen generelt finnes på nettstedet www.pandemi.no eller ved helsemyndighetenes pandemitelefon 815 55 015.

Kort publikumstekst om pandemivaksine (infoletter) (vedlegg 5)

Informasjon om gravide og vaksinasjon mot ny influensa (vedlegg 7)

Lang publikumstekst om pandemivaksine (vedlegg 6)

Råd til foreldre når barn blir redde

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom