Informasjonstelefon - Influensa A H1N1 (Svineinfluensa)


Legekontoret har de siste ukene merket betydelig økning mht henvendelser omkring svineinfluensa. Vi henviser til nettsiden www.pandemi.no for oppdatert informasjon. Der er det hele tiden oppdatert informasjon omkring anbefalte tiltak ved mistanke om smitte/syk person i familien/hvem som bør ta Tamiflu/utenlandsreise/når oppsøke lege etc etc.
Vår informasjon her på kontoret baserer seg på informasjon fra denne nettsiden. Nettsiden er utarbeidet av øverste helsemyndigheter i samarbeid med Folkehelsa.

Larvik kommune vil fra onsdag 05.08.09 åpne egen influensa-informasjon telefon for innbyggere i Larvik og Lardal. Tlf. 93 00 41 00. Denne er åpen på dagtid.
På kveldstid henvender man seg til legevakta, men da viktig å ringe legevakta først.

Dersom du ønsker en legesjekk på dagtid p.g.a. mistanke om influensasymptomer, henvender du deg til legekontoret her, med da først i form av en telefonhenvendelse.

Laboratoriet har nå i stor grad sluttet å analysere influensaprøver. Diagnosen stilles nå primært på bakgrunn av symptomer.
Flere og flere vil oppleve at en i kjernefamilien blir influensasyk. Legekontoret opplever at flere i Lardal lurer på om de friske i familien da må holde seg unna jobb og større sosiale sammenhenger, fordi de har en influensasyk person i familien.
Iflg Folkehelsa trenger man ikke holde seg hjemme og unna jobb/sosiale tilstelninger så lenge man selv er frisk, til tross for at annet medlem i familien er influensasyk.

Mvh

Geir Strømme
Kommunelege 1A
Smittevernlege

 

 

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom