Oppdatering vedr. fravær i forbindelse med svineinfluensa


Folkehelsa anbefaler nå at man holder seg hjemme fra arbeid, skole, barnehage i minimum 24 timer etter symptomfrihet. Folkehelsa sier ikke lenger strengt 7 dager.

Dersom man f.eks har influensasymptomer i kun 3 dager, kan man gå tilbake til jobb/skole/barnehage etter 4 dager. (3 dager syk + 1 dag frisk).  Dersom vedvarende symptomer som hoste, vond hals o.l, gjelder fortsatt 7 dager.

Dette gjelder voksne og barn.

(Unntak er helsepersonell. For dem gjelder 7 dager uansett om man er frisk vesentlig tidligere.)

Mange opplever hoste utover 7 dager, men at feberen er borte. Man kan likevel gå på jobb selv om man hoster i mer enn 7 dager fordi man da ikke lenger skiller ut influensavirus i forbindelse med hosten.

Geir Strømme
Kommunellege 1A og smittevernlege, Lardal kommune

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom