Oppdatering vedr. vaksinasjon mot svineinfluensa (Influensa A, H1N1)


Lardal mottok vaksiner tirsdag i uke 44 og startet med vaksinering umiddelbart. Alle i risikogruppene i Lardal kommune, skal ha mottatt invitasjon til vaksinering, enten direkte pr brev, eller via media/kommunens nettside. Vaksinering av risikogruppene fullføres i løpet av inneværende uke. (Uke 45).

Dersom vi på torsdag 5. november er i mangel på vaksiner til risikopasienter, vil vi prioritere de yngste først.

Helsepersonell i kommunen har også fått tilbud om vaksine i løpet av uke 45. Denne gis etter anbefalt prioritering.

Vaksinering av befolkningen for øvrig (ikke-risikogrupper) skjer også etter anbefaling fra Folkehelsa. Som media helt riktig skriver, så er det ikke nok vaksiner til alle samtidig.

Dersom kommunen har lite vaksiner tilgjengelig i forhold til etterspørselen når vaksinasjon av befolkningen for øvrig starter, anbefaler Folkehelsa følgende grupper først:

  • Husstandmedlemmer og andre nærkontakter til personer i risikogruppene, særlig personer rundt spedbarn under 6 måneder og gravide i første trimester (tom 12 svangerskapsuke).
  • Personer som har tett kontakt med svinebesetninger.

Dersom det er behov for ytterligere prioritering i den generelle befolkningen, anbefaler Folkehelsa at man først vaksinerer de yngste.

Lardal vil foreta en slik prioritering så fort risikopasientene er vaksinert.

Alle i risikogruppene og i den generelle befolkningen anbefales tilbud om en vaksinedose før noen får tilbud om dose nr. 2.
Foreløpig er det bare barn under 10 år og de som har et påvist og betydelig svekket immunforsvar som anbefales vaksine nr. 2. Denne gis i så fall minimum 3 uker etter at dose 1 er satt. De som bør ha vaksine nr. 2, får beskjed om det pr brev eller telefon.

Ovennevnte anbefalinger er foreløpige. Endringer kan tilkomme dersom nye data fra Folkehelsa tilsier det.

Lardal har totalt mottatt 500 doser. Vi får ingen ny forsyning i løpet av denne uken, slik de større kommunene får. Det er også usikkert hvorvidt, og hvor mange, vaksiner vi får i neste uke. Uansett vil vi gi ut aktuell informasjon så fort nye forsyninger kommer til kommunen. Disse vaksinene vil da også settes etter ovennevnte prioritering. Prioritering vil foretas så lenge det ikke er vaksiner tilgjengelig til alle.

Personer som har hatt laboratoriebekreftet svineinfluensa, trenger ikke vaksine. Nærkontakter til et bekreftet tilfelle og som har typiske symptomer på svineinfluensa, har også mest sannsynlig hatt svineinfluensa og trenger ikke vaksine. Det er imidlertid ikke farlig å ta vaksinen selv om man allerede har hatt svineinfluensa.

Mvh
Geir Strømme, kommunelege 1A og smittevernlege, Lardal kommune

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom