Svineinfluensavaksine, oppdatering 08.01.10


De som ønsker vaksine mot svineinfluensa, men som ennå ikke har hatt anledning til å ta den, kan henvende seg til helsesøster på tlf. 33 15 53 04 eller 33 15 53 05 for å avtale tidspunkt.

Det samme gjelder dem som er anbefalt 2. vaksinedose.

Personer som trenger to vaksinedoser er de som har et immunapparat som fungere så dårlig at det ikke klarer å reagere tilfredsstillende på en vaksinedose.

Immunsvikt kan generelt deles opp i tre grupper:

  • medfødt immunsvikttilstander
  • ervervete immunsvikttilstander
  • personer på behandling med immunsuppresive midler, f.eks. sterke medisiner mot leddgikt eller kreft

Når det gjelder vurdering om to doser pandemivaksine regnes gravide ikke som immunsupprimerte. Det gjør heller ikke personer som selv mener de har et svakt immunforsvar, bare på grunnlag av at de ofte får infeksjoner.

Dersom tvil, ta kontakt med din fastlege.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom