Miljørettet helsevern


Miljørettet helsevern

Lardal kommune er med i et Interkommunalt samarbeid om Miljørettet helsevern i Vestfold, lokalisert i Re kommune. Under denne linken  er det lagt ut informasjon om hva Miljørettet helsevern er, mye nyttig fagkunnskap, forskrifter og søknads- og meldeskjemaer for de ulike virksomhetene i vår kommune.

For råd og veiledning ring:

Kommunelege Geir Strømme, tlf. 33 15 53 00 eller Miljørettet helsevern i Vestfold tlf. 33 06 16 40.

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom