Boliger


Prestehagen bofellesskap

 

Prestehagen bofellesskapPrestehagen bofellesskap er en stiftelse, hvor kommunen har tildelingsretten til 10 leiligheter.
Kommunen ordner leieavtale, mens Larvik boligbyggelag krever inn husleie og har ansvaret for vedlikehold av leilighetene.
Boligene tildeles etter en vurdering av fysiske, psykiske og sosiale behov. Søkere må ha behov for en bedre tilrettelagt bolig enn det man selv har.

 

 

Omsorgsboliger
Solstadhaugen borettslag

Solstadhaugen har 10 leiligheter, tilknyttet hjelpeapparatet. Omsorgsboligene i kommunen eies av Larvik Boligbyggelag, men Lardal kommune har tildelingsretten til disse boligene. Det vil si at det er Lardal kommune som bestemmer hvem som skal få tilbud om å kjøpe ledig leilighet.
Kriteriet for å bli tildelt omsorgsbolig er behov for tilrettelagt bolig med mulighet for heldøgns pleie og omsorg. Kommunen vurderer ved tildeling av disse boligene søkerens funksjonsevne, hvor stort behov vedkommende har for bistand fra kommunen, om dette kan utsette/evt. forhindre institusjonsopphold og behovet for å bryte sosial isolasjon.
Svært omsorgstrengende brukere prioriteres til omsorgsbolig i det sykehjemsnære området.


Steinsholt borettslag

Steinsholt har 8 leiligheter. Omsorgsboligene i kommunen eies av Larvik Boligbyggelag, men Lardal kommune har tildelingsretten til disse boligene. Det vil si at det er Lardal kommune som bestemmer hvem som skal få tilbud om å kjøpe ledig leilighet.
Kriteriet for å bli tildelt omsorgsbolig er behov for tilrettelagt bolig med mulighet for heldøgns pleie og omsorg. Kommunen vurderer ved tildeling av disse boligene søkerens funksjonsevne, hvor stort behov vedkommende har for bistand fra kommunen, om dette kan utsette/evt. forhindre institusjonsopphold og behovet for å bryte sosial isolasjon.
Disse boligene ligger ca. 1 mil fra hjelpeapparatet.

Kommunen vil ved tildeling av disse boligene vurdere søkerens funksjonsevne, hvor stort behov vedkommende har for bistand fra kommunen, om dette kan utsette/ev. forhindre institusjonsopphold og behovet for å bryte sosial isolasjon.
Ingen av boligene er heldøgnsbemannet.
 

Omsorgsbolig til mennesker med psykiske lidelser

Kommunen har 2 boliger som ligger i tilknytning til sykehjemmet. Boligene eies og tildeles av Lardal kommune.
Kriteriet for å bli tildelt omsorgsbolig er behov for tilrettelagt bolig med muligheter for bistand fra hjemmetjenesten.


Utleieboliger

Lardal kommune har 23 boliger i Svarstad sentrum. Boligene tildeles etter en vurdering av fysiske, psykiske og sosiale behov.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom