Psykiatri


Eik i høstfargerPsykiatritjenesten kan tilby samtaleterapi både til personer uten diagnose og diagnostiserte, oppfølging etter behandling i 2. linjetjenetjenesten, bistand og støtte i hjemmet.

Tjenesten samarbeider med spesialisthelsetjenesten, hjemmetjenesten, legetjenesten, samt andre kommunale etater ved behov.

Ved henvendelse vil det tas en vurderings samtale hvor ev. behov for støtte og bistand kartlegges. Søknader til disse tilbudene fås ved henvendelse til servicetorget,enhetsleder eller hentes ut på Lardals hjemmeside.

Dersom flere etater er aktive, tas det initiativ til å opprette ansvarsgruppe og utarbeide individuell plan.

Tjenesten har i tillegg tilbud om dagsenter, som er et lavterskeltilbud.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom