Rusproblematikk


Hjelp til rusmiddelbrukere

Familitjenesten v/ruskonsulenten har ansvar for hjelpetiltak som retter seg spesielt mot rusmiddelbrukere og deres familier. Ruskonsulenten vil i første omgang forsøke å hjelpe deg som er rusmiddelbruker i nærmiljøet ditt utenfor institusjon. Tiltakene kan omfatte råd og veiledning om hvordan du kan takle hverdagen for å bli mest mulig uavhengig av rusmidler. 

Familietjenesten tilbyr dagaktiviteter 2 ganger ukentlig på Ringveien helsesenter. Kontakt ruskonsulenten for nærmere informasjon.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom