Influensavaksine 2017


Det er tid for den årlige influensavaksinen.

Lardal legekontor foretar vaksinering tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl 09.00 -14.00 fra uke 38 (ventetid må påberegnes).

Vaksine mot sesonginfluensa anbefales spesielt til:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Barn og voksne med:

        - Diabetes mellitus, type 1 og 2
        - Kronisk luftveissykdom
        - Kronisk hjerte-/karsykdom
        - Kronisk leversvikt
        - Kronisk nyresvikt
        - Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
        - Nedsatt infeksjonsforsvar
        - Svært alvorlig fedme (BMI over 40)


Noe du lurer på - mer informasjon om influensa og influensavaksinen finner du på Folkehelseinstituttets nettsider:  http://www.fhi.no

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom