Krisesenteret i Vestfold


Døgnåpent
Telefon 33 35 91 91
www.krisenett.no

Er du utsatt for vold eller trusler kan du kontakte Krisesenteret i Vestfold.
Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon, noen å snakke med og noen du kan   stole på?
Du kan ta direkte kontakt med Krisesenteret.
Alle ansatte har taushetsplikt.
 
Krisesenteret i Vestfold drives på vegne av 12 kommuner i Vestfold.
Krisesenteret gir tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner.

På Krisesenteret får du tilbud om:

  • En person som lytter til det du vil fortelle 
  • Informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte 
  • Et trygt midlertidig botilbud for deg og dine barn
  • Fysisk adskilt og forskjellig inngang til botilbudet til kvinner og til menn
  • Hjelp til http://www.krisenett.no å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser
 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom