Kultur, idrett og fritid


Ansvarsområder

Kulturadministrasjon:

 • administrasjon
 • tilskudd
 • spillemidler
 • friluftsliv
 • kulturvern
 • kulturpris
 • Den kulturelle skolesekken
 • Den kulturelle spaserstokken
 • Ungdommens Kulturmønstring (UKM)

Kulturskole: 

 • undervisning

Bibliotek:

 • utlån, informasjon, nettsøk

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom