Den kulturelle spaserstokken


Kultur er et viktig virkemiddel i det helseforebyggende og trivselskapende arbeidet. Målet vårt i Lardal kommune er å gi alle en mulighet til å delta i sosiale aktiviteter og fritidstilbud.

Målet med Den Kulturelle Spaserstokken er i følge kulturdepartementet:

  • Sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.
  • Å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode lokale kunst- og kulturprosjekter innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
  • Å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg til daglig.


Den Kulturelle Spaserstokken i Lardal ønsker å gi en bredde i tilbudet, hvor vi skal forsøke å dekke flere områder innenfor kunstformer som musikk, teater, kunst og friluftsliv.

Det som er viktig å tenke på for oss som jobber med Den Kulturelle Spaserstokken er at kvaliteten er viktig. For seniorer mister ikke sin kritiske sans med årene!

Lardal kommune skal samarbeide tett med de lokale laga og foreningene, skolene og andre frivillige. Vi håper at du vil være en aktiv bidragsyter i Den Kulturelle Spaserstokken, både som deltager og aktør.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom